Rólunk

A Nemzetközi Rendészeti Oktatási Intézet Alapítvány egy független, non-profit közérdekű szervezet.

A biztonság felértékelődése következtében világosság vált, hogy a jövőben a fejlesztések csak biztonságos körülmények között lesznek megvalósíthatók. A határokat figyelmen kívül hagyó globális bűnözés és az állampolgárok biztonsággal kapcsolatos sokszínű felfogása komoly kihívás elé állítja az állami szerveket és a társadalmi szervezeteket. A tervezés gyakran evidenciaként számol a biztonsággal és figyelmen kívül maradnak azokat a problémák, amelyekkel a rendészeti szerveknek és azok vezetőinek helyi szinten szembe kell nézni. Az információs társadalom forradalmasító eredményeivel fellépő fenyegetések és kockázatok tovább komplikálják a biztonság értelmezhetőségét és a beavatkozások megítélését, sikerességét. A fejlesztési folyamatok során fontos, hogy az adott szervezetben, illetve ágazatban olyan megelőző programok valósuljanak meg, amelyek megfelelő környezetet nyújtanak a modern módszerek és eszközök adaptálásához.

A világ rendészeti szerveinek együttműködését számos tényező befolyásolja. Az eltérő szervezeti megoldások, nemzeti sajátosságok és a sokszínű rendészeti stílusok a szakmai együttműködésben felmerülő nehézségek forrásaivá váltak. A közbiztonság javításán fáradozó állami és civil szervezetek munkáját gyakran akadályozza a megfelelő humán vagy tárgyi források hiánya.

A nemzetközi rendészeti együttműködések többnyire a képzés területén kezdődnek, amelynek lényege a tapasztalatcserében és a közös programok megvalósításában valósulnak meg.

Az Alapítvány, az érintett állami és társadalmi szervezetek részére olyan nemzetközi együttműködést igyekszik kialakítani, amelyben a közbiztonsággal összefüggő nehézségekre adekvát megoldások születhetnek. Az Alapítvány, az FBI Nemzeti Akadémia Egyesületével (Amerikai Egyesült Államok, Virginia Állam, Quantico ) szorosan együttműködve igyekszik hozzájárulni a biztonság javításához, mint az alapvető lakossági igények szolgálatához, a modern rendészeti stílusok és módszerek elterjesztéséhez, a bevált gyakorlatok alkalmazásához és ezzel a közjó szolgálatához.

Az Alapítvány segítséget és támogatást kíván nyújtani a világban fellelhető források (szponzorok, támogatók, pályázatok) felkutatásához, a különböző képzési és szervezetfejlesztési folyamatokhoz, továbbá a biztonság javítását célzó programokhoz.